‘Hooykaas/Stansfield – Five Recent Pieces’, flier, Kijkhuis, 1991